Raportowanie wszystkich zapisanych danych monitorowanych urządzeń.

Raportowanie wszystkich zapisanych danych monitorowanych
urządzeń. Wykresy i wykazy bieżących wartości danych
pomiarowych, licznikowe i okresowe zużycie energii. Porównania
okresowe: dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne wybranych
parametrów. Wystawianie faktur na podstawie danych odczytanych
z liczników energii elektrycznej, wody i gazu.