KIO - System Zarządzania Energią

KIO_Prezentacja systemu.jpg 960x540 89kB

KIO - Klemsan Internetowe Obiekty, to internetowa platforma IoT do monitorowania i zarządzania energią, opracowana przez firmę Klemsan.
Oferuje jedno rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem energią dzięki zaawansowanym funkcjom takim jak:

Monitorowanie energii elektrycznej, wody i gazu w czasie rzeczywistym

Odczyt aktualnych parametrów sieci elektrycznej takich jak :  napięcie, prąd, energia czynna, bierna, harmoniczne. Bieżący monitoring wartości sygnałów z czujników temperatury, wilgotności powietrza, ograniczników przepięć, sprężarek, kompresorów, agregatów, przepływomierzy i wielu innych.

Raportowanie wszystkich zapisanych danych monitorowanych urządzeń.

Wykresy i wykazy bieżących wartości danych pomiarowych, licznikowe i okresowe zużycie energii. Porównania okresowe: dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne wybranych parametrów. Wystawianie faktur na podstawie danych odczytanych z liczników energii elektrycznej, wody i gazu.

Zarządzanie alarmami.

Dla każdego monitorowanego parametru można zdefiniować niezależny alarm, generowany przez system po spełnieniu określonych warunków np. przekroczenia wartości mocy, napięcia, prądu, temperatury, włączenia bądź wyłączenia się urządzenia. Alarmy mogą być wyświetlane na ekranie, wysyłane poprzez SMS lub email.

Norma energetyczna ISO 50001

System KIO pomaga we wdrożeniu normy energetycznej ISO 50001, który zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego. Pomoże w statystykach i raportach wymaganych i związanych z w/w normą i ochroną środowiska.

KIO ma swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie odczytuje się liczniki energii, przetwarza się i porównuje zużycia prądu, wody lub gazu.
Zastępuje wszystkie stosowane do tej pory papierowe i ręczne odczytywanie, zapisywanie i analizowanie danych zużycia energii.
System do Monitoringu i Zarządzania Energią - KIO to system skalowalny. Jest narzędziem pomocnym w zarządzaniu energią zarówno dla małych użytkowników posiadających tylko jeden punkt pomiarowy energii jak i dla użytkowników przemysłowych posiadających dziesiątki, setki i tysiące rozproszonych punktów pomiarowych.
Czytaj ... KIO Informacje (.pdf)
Czytaj ... KIO w pytaniach (.pdf)
Czytaj ... KIO a ISO 50001 (.pdf)

pulpit.jpg 1660x1058 253kB

CZYM JEST ZARZĄDZANIE ENERGIĄ?
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ jest poprawą
efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
prowadzącą do obniżenia kosztów energii
i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
do atmosfery.
Czytaj więcej (.pdf)

kio_logo_b.jpg 174x81 5kB

Zaloguj do systemu