Zarządzanie alarmami.

Zarządzanie alarmami. Dla każdego monitorowanego parametru
można zdefiniować niezależny alarm, generowany przez system po
spełnieniu określonych warunków np. przekroczenia wartości mocy,
napięcia, prądu, temperatury, włączenia bądź wyłączenia się
urządzenia. Alarmy mogą być wyświetlane na ekranie, wysyłane
poprzez SMS lub email.