Norma energetyczna ISO 50001

System KIO pomaga we wdrożeniu normy energetycznej ISO 50001,
który zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku przeprowadzania audytu
energetycznego. Pomoże w statystykach i raportach wymaganych
i związanych z w/w normą i ochroną środowiska.